Obituaries

Foye Nolan Smith thumbnail

Foye Nolan Smith

January 18, 1930 - November 30, 2018

Service: Monday, December 3, 2018 10:30 am

View

Elaine Ramsey thumbnail

Elaine Ramsey

January 6, 1929 - November 30, 2018

Service: Monday, December 3, 2018 11:00 am

View

Cecil Wyles, Sr., thumbnail

Cecil Wyles, Sr.,

July 30, 1960 - November 29, 2018

Service: Sunday, December 2, 2018 02:00 pm

View

Mrs. Grace Brown thumbnail

Mrs. Grace Brown

July 10, 1928 - November 27, 2018

Service: Saturday, December 1, 2018 02:00 pm

View

Lawrence Clayton “ Larry” Durham thumbnail

Lawrence Clayton “ Larry” Durham

November 15, 1949 - November 26, 2018

Service: Friday, November 30, 2018 02:00 pm

View