Obituaries

Clinton N James thumbnail

Clinton N James

May 20, 1960 - October 22, 2012

Service: Thursday, October 25, 2012

View

Eloise Hebert Shields thumbnail

Eloise Hebert Shields

July 6, 1928 - October 20, 2012

Service: Tuesday, October 23, 2012

View

Doris Elliza Trusty thumbnail

Doris Elliza Trusty

March 1, 1929 - October 18, 2012

Service: Sunday, October 21, 2012

View

James Warren thumbnail

James Warren

August 22, 1947 - October 18, 2012

Service: Sunday, October 21, 2012

View

Robert Bob Newell thumbnail

Robert Bob Newell

June 20, 1931 - October 18, 2012

Service: Saturday, October 20, 2012

View